Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Contracte în valoare de 18 milioane lei pentru întreprinderile mici și mijlocii, semnate de ministrul Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, doamna Rovana Plumb, a semnat 19 contracte finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în valoare de 18 milioane lei, privind dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Proiectele au fost selectate pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi…

Read more

Ghidul Solicitantului – Conditii specifice si ale Shemei de minimis aferente

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a publicat, în data de 31 august 2016, versiunile finale ale Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice şi ale Schemei de minimis aferente pentru apelul de proiecte „România Start-up Plus”, din cadrul Axei prioritare 3 – „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul…

Read more

POR: Un nou Ghid al solicitantului pentru finanțarea IMM lansat în consultare publică!

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor. Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 24.08.2016.…

Read more

POR: Ghidul solicitantului pentru PI 2.1.A Microintreprinderi – Versiune revizuita

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat în data de 11.07.2016, varianta revizuită a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării…

Read more

Ghiduri de finanțare Granturi SEE 2009 – 2014 în consultare publică!

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, a supus consultării trei Ghiduri ale aplicanților elaborate în cadrul Programelor finanțate prin Granturile SEE 2009-2014, respectiv: Ghidul aplicantului – Apel de propuneri de aplicații în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO02 – Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, Ghidul aplicantului – Apel…

Read more

PNDR: Se pot depune proiecte pentru înființarea de grupuri de producători!

AFIR a anunțat deschiderea începând cu data de 12 iulie 2016 a sesiunii de depunere a proiectelor pentru submăsurile 9.1. „Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol” și  9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” din cadrul PNDR: Termenul limită este 11 octombrie 2016, dar depunerea continuă a proiectelor se poate opri înainte de…

Read more

POR: Ghidul PI 3.1 “Eficienta energetica”, Operatiunea A “Cladiri rezidentiale” a fost modificat!

Pe 23 iunie a fost aprobata modificarea Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 “Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse…

Read more

POR: A fost modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de patrimoniu

Modificarea Ghidului solicitantului in cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1 – Axa prioritara 5: Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural a fost aprobata in 17.06.2016, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.…

Read more

POIM: Ghiduri revizuite pentru OS 6.1. – distributie energie electrica si OS 6.2. – reducerea consumului de energie, publicate spre consultare!

AM POIM a publicat pe 21 iunie 2016, spre consultare versiunile revizuite ale Ghidurilor Solicitantului aferente Axei Prioritare 6 „Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon, Obiectivul Specific 6.1 „Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), distributie” si Obiectivul Specific…

Read more
Back to top