1 CALIFICARE in +

       “1 CALIFICARE in +”               

 

Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea a organizat în data de 23.04.2021 conferinţa de lansare a proiectului „1 CALIFICARE in +”, proiect finanţat din Programul Operaţional Captal Uman. Proiectul are o durată de 24 luni, desfășurându-se în perioada 01.04.2021 – 31.03.2023.

 

Parteneri în cadrul proiectului sunt Indice Consulting and Management SRL, Bucureşti  şi Fundaţia Antreprenoriat Social, Vâlcea.

 

Obiectivul general al proiectului este creşterea nivelului de calificare a 552 de angajaţi din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru prin participare la programele de formare profesională continua, cu accent pe adulţii cu nivel scăzut de calificare- minim 30 persoane, adulţii cu vârste de peste 40 ani – minim 68 persoane şi adulţii din zonele rurale defavorizate- minim 69 persoane.

 

 

Rezultatele principale ale proiectului sunt:

  • 552 de participanţi beneficiază de consiliere profesională şi tutorat
  • 9 gr de cursuri de Competenţe informatice organizate
  • 5 gr de cursuri de Responsabil de mediu organizate
  • 2 gr de cursuri de Gestionarea Proiectelor organizate
  • 1 gr de curs de Gestiunea Calităţii organizata
  • 9 gr de cursuri de Agent vânzări organizate
  • 2 gr de cursuri de Gestiunea şi arhivarea documentelor organizate
  • 552 angajaţi din regiunile SVO şi Centru vor participa la programe de formare profesionala şi işi vor îmbunătăţi abilităţile profesionale
  • minim 442 dintre angajaţii din regiunile Sud-Vest Oltenia şi Centru incluşi în grupul ţintă vor fi certificaţi
  • minim 442 certificate de absolvire acordate

 

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.726.880,23lei, iar valoarea cofinanțării UE a fost de 3.935.160,13 lei.

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020

 

 

 

 

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Vâlcea

Adresa: Str.Regina Maria, nr 7, Rm. Valcea, Valcea

Persoana de contact: Dl Valentin Cismaru – Manager de proiect

Telefon: 0250/733449

E-mail: cppvl@cppvl.ro