ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE

Anunţ pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente în cadrul proiectului „Fii profesionist, califică-te!” (POSDRU/108/2.3/G/80040)

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante: FUNDAŢIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA, cod fiscal 18088650, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada regina Maria, nr. 7, judeţul Vâlcea, cod poştal: 240151, telefon – 0250733449/0350401680, fax – 0250732836, e-mail:cppvl@ccivl.ro.

 

2. Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: achiziţii echipamente

3. Tipul contractului şi locul de executare: achiziţionarea de produse

Locaţie: judeţul Vâlcea, municipiul Rm. Valcea, Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea.

4. Clasificare CPV:

 42960000-3 Sisteme de comandă şi control, echipament de tipărire şi de grafică, echipament de birotică şi echipament de procesare a informaţiilor (Lot1 – copiator color performant, inclusiv scanner)

– 30123400-1 Masini de pliat (Lot 3 Aparat de faltuit documente)

5. Cantitatea  totală sau domeniul: conform documentaţiei pentru ofertanţi – anexa 1

6. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 4 luni de la semnarea acestuia.

7. Condiţii de participare – conform documentaţiei pentru ofertanţi

8. Tipul procedurii: cercetare a pieţei-studiu al pieţei

9. Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut                       

10. Condiţii de obţinere a documentaţiei de atribuire: sediul Fundaţiei Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, strada Regina Maria nr. 7, judeţul Vâlcea, între orele 9:00 – 14:00, gratuit sau de pe site-ul www.cppvl.ro.

11. Termen limită pentru primirea ofertelor: 23.02.2012, ora limită 12.00

12. Condiţii de deschidere a ofertelor: Data: 23.02.2011, ora 12.30.

Locul: sediul Fundaţiei Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, str. Regina Maria, nr.7, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

13. Surse de finanţare: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da; reprezentanţi împuterniciţi ai firmelor ofertante.

Model declaratie conflict interese

/***Pentru o vizualizare corecta a documentelor atasate in format ".pdf" va rugam sa folositi ca browser web Mozilla, Google Chrome sau Opera. Internet Explorer chiar si o versiune mai noua a acestui browser are anumite plugin-uri care nu sunt compatibile mereu cu aplicatiile web folosite, ceea ce ar putea cauza uneori ca documentul accesat sa nu se deschida. Daca totusi sunteti mai familiar cu Internet Explorer si doriti sa il folositi ca browser implicit atunci pentru deschiderea fisierelor de tip ".pdf" va rugam dupa accesul documentului incercati un "Refresh" la pagina si in acest mod documentul va putea fi vizibil. Va multumim! ***/