ACHIZITIONARE SERVICII CONTABILITATE (EXPERT CONTABIL)

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea doreste sa achizitioneze servicii servicii contabilitate (expert contabil) pentru proiectul „Fii profesionist, califică-te!” (POSDRU/108/2.3/G/80040), cofinantat din Fondul Social European, prin fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007 – 2013, precum si din fonduri proprii. Durata desfasurarii proiectului 24 luni incepand cu 01.08.2011

Ofertantul trebuie sa depuna urmatoarele documente obligatorii:

–        Membru CECCAR activ in anul 2011– copie simpla

–        Sa prezinte certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice (valabil la data deschiderii ofertei) – original. Data eliberarii certificatului fiscal trebuie sa fie anterioara datei deschiderii ofertei.

–        Declaratie pe propria raspundere ca nu a fost sanctionat disciplinar în ultimii trei ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina ale CECCAR – original.

–        Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interese in cadrul achizitiilor publice – original (model aici);

–        Oferta de pret pentru serviciile de contabilitate.;

 

Documentatia pentru ofertant poate fi ridicata zilnic de la sediul Fundatiei Centrul de Pregatire Profesionala Valcea, strada Regina Maria nr. 7, judetul Valcea, intre orele 9:00 – 16:00, gratuit, sau poate fi descarcata aici.

 

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Detalii pentru ofertanti