ACHIZITIONARE SERVICII PROMOVARE

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea doreste sa achizitioneze servicii promovarepentru proiectul „COMPETENTA PRIN CALIFICARE – SANSA SI STABILITATE PE PIATA MUNCII” (POSDRU/108/2.3/G/83018). Durata desfasurarii proiectului 24 luni incepand cu 01.09.2011

Ofertantul trebuie sa depuna urmatoarele documente obligatorii:

–       Documente statutare(certificatul de inregistrare obligatoriu) – copii documente “conform cu originalul”;

–       Certificat constatator in original sau copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului eliberat cu maxim 20 de zile calendaristice inainte de data depunerii oferte;

–       Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent (in termen de valabilitate la data depunerii ofertei) care sa ateste ca organizatia si-a indeplinit obligatille de plata – original sau copie legalizata. Data eliberarii certificatului de atestare fiscala trebuie sa fie anterioara datei deschiderii ofertei;

–       Certificat de plata a taxelor si impozitelor locale valabil la data depunerii ofertei si eliberat inainte de data deschiderii ofertei – original sau copie legalizata;

–       Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interese in cadrul achizitiilor publice (aici);

–       Oferta de pret pentru servicii de promovare, in conformitate cu documentatia ofertantului.

 

Documentatia pentru ofertant poate fi ridicata zilnic de la sediul Fundatiei Centrul de Pregatire Profesionala Valcea, strada Regina Maria nr. 7, judetul Valcea, intre orele 9:00 – 14:00, gratuit in baza completarii solicitarii de documentatie (aici).

 

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Procedura aplicata:  Instructiunea nr. 26 (nr. E6946/31.08.2010) privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007/2007-2013 – Anexa 1- privind procedura pentru atribuirea contractelor de produse, servicii si lucrari finantate din Fondul Social European si fonduri de al bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de beneficiari sau partenerii acestuia, care nu sunt utoritati contractante in conformitate cu art.8 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ultarioare, sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit.c1 din aceeasi ordonanta.

Oferta de pret impreuna cu documentele solicitate vor fi depuse la sediul Fundatiei Centrul de Pregatire Profesionala Valcea (telefon 0250/733449) pana la data de 04.10.2011, orele 12:00, intr-un plic sigilat, in conformitate cu cerintele din documentatia pentru ofertant.

Detalii