Care sunt obiectivele formării profesionale?

Formarea profesională are ca obiectiv principal îmbunătățirea abilităților și însușirea de noi cunoștințe. Programele au scopul de a oferi posibilitatea angajaților de a-și îmbunătăți competențele profesionale.

Iată câteva dintre obiectivele principale:

  • Obținerea unei calificări profesionale.
  • Adaptarea angajaților la cerințele locului de muncă și ale postului respectiv.
  • Promovarea la locul de muncă.
  • Dezvoltarea carierei profesionale.
  • Actualizarea cunoștințelor și abilităților profesionale pentru locul de muncă respectiv.
  • Perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază.
  • Reconversia profesională pentru angajații care vor să lucreze în alt domeniu.
  • Dobândirea de cunoștințe avansate.

Deși toate aceste avantaje favorizează orientarea spre formarea profesională, în piața muncii încă întâlnim reticenţe de ambele părți. Unele țin de disponibilitatea timpului iar altele de investiția financiară, mai ales în perioadele de criză economică.

Încurajăm însă să se privească  dincolo de aceste piedici de moment pentru că beneficiile pe care le poate aduce formarea profesională se revarsă în mod pozitiv în perioada imediat următoare atât pentru angajat, cât și pentru angajator.

 

Sursa: https://bunincariera.ro/