POR: A fost modificat Ghidul solicitantului pentru proiectele de patrimoniu

Modificarea Ghidului solicitantului in cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/5/5.1 – Axa prioritara 5: Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural a fost aprobata in 17.06.2016, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 2016/5/5.1 a fost corelat cu modificarile aduse Ghidului solicitantului – Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, aprobat in luna mai 2016.
Pentru modificarile aprobate prin Ordinul de ministru nr.884 din data de 17.06.2016 fata de Ghidul solicitantului aferent prioritatii de investitii 5.1, publicat pe data de 25.03.2016, Agentiile de Dezvoltare Regionala vor putea solicita o clarificare suplimentara, in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii.
Varianta consolidata a Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice

Sursa: MDRAP