ACHIZITIONARE SERVICII DE CONTABILITATE (EXPERT CONTABIL)

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea doreste sa achizitioneze servicii de contabilitate (expert contabil) pentru proiectul „COMPETENTA PRIN CALIFICARE – SANSA SI STABILITATE PE PIATA MUNCII” (POSDRU/108/2.3/G/83018), cofinantat din Fondul Social European, prin fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007 – 2013, precum si din fonduri proprii. Durata desfasurarii proiectului 24 luni incepand cu 01.09.2011

Ofertantul trebuie sa depuna urmatoarele documente obligatorii:

– Membru CECCAR activ in anul 2011– copie simpla

– Sa prezinte certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat (valabil la data deschiderii ofertei) sediul persoanei fizice sau juridice – original. Data eliberarii certificatului fiscal trebuie sa fie anterioara datei deschiderii ofertei.

– Declaratie pe propria raspundere ca nu a fost sanctionat disciplinar în ultimii trei ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina ale CECCAR – original.

– Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interese in cadrul achizitiilor publice – original (descarca de aici);

– Oferta de pret pentru serviciile de contabilitate.

Documentatia pentru ofertant poate fi ridicata de luni pana joi intre orele 09:00 – 17:00, iar vinerea  intre orele 09:00 – 14:00, de la sediul Fundatiei Centrul de Pregatire Profesionala Valcea, strada Regina Maria nr. 7, judetul Valcea, gratuit in baza completarii solicitarii de documentatie (se descarca de aici).

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

Detalii pentru ofertanti