Achizitionare servicii inchiriere

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea  doreste sa achizitioneze servicii de închiriere pentru proiectul “PRO RURAL – Sistem integrat de dezvoltare a resurselor umane pentru sustenabilitatea mediului rural”, cod POSDRU/83/5.2/S/54377, proiect cu o durata de desfasurare de 36 luni incepand cu 01.06.2010.

 

Ofertantul  trebuie sa depuna urmatoarele documente obligatorii:

–        Documente statutare (minim certificat inmatriculare ORC sau certificat inregistrare fiscala) – copii certificate “conform cu originalul”

–       Declaratie pe propria raspundere ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat;

–       Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interese in cadrul achizitiilor publice – original;

–      Oferta de pret pentru servicii de închiriere, in conformitate cu  documentatia pentru ofertanti  aferenta proiectului. Aceasta poate fi ridicata zilnic de la sediul Fundatiei  Centrul de Pregatire Profesionala Valcea (strada Regina Maria nr. 7, Ramnicu Valcea, judetul Valcea, telefon 0250/733449), intre orele 9:00-14:00.

Criteriul de selectie va fi “pretul cel mai scazut”.

 Oferta de pret impreuna cu documentele solicitate vor fi depuse la sediul Fundatiei  Centrul de Pregatire Profesionala Valcea pana la data de 15.10.2012, ora 14:00, intr-un plic sigilat.

 

Formular "Solicitare documentatie"