Apel de 44 milioane euro pentru modernizarea curriculum-ului școlar și perfecționarea profesorilor, prin POCU

Autoritatea de Management pentru POCU din cadrul MDRAPFE și Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale au publicat varianta finală a Ghidului Solicitantului „Curriculum național pentru învățământul primar și gimnazial”, cu o alocare totală de aproximativ 44 milioane euro.

Proiectul selectat va urmări îmbunătățirea programei de învățământ (curriculum) naționale obligatorii și asigurarea calității educației prin perfecționarea profesorilor.

De rezultatele proiectului vor beneficia cel puțin 2.250 elevi din învățământul primar și gimnazial (în special elevi din grupurile vulnerabile), cel puțin 3.400 experți în dezvoltarea curriculară (inclusiv autori de manuale), respectiv cel puțin 50.000 profesori, cadre didactice și alți specialiști din învățământul preuniversitar, gimnazial, precum și experți ai partenerilor sociali.

]]>