Comunicate de presa

LANSAREA PROIECTULUI „Creşterea gradului de ocupare a şomerilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia printr-un program integrat de consiliere şi formare profesională în domeniul IT” ID 75764

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII  cu sediul în Şos.Olteniţei, nr.103, sector 4, Bucureşti  în parteneriat cu Fundatia centrul de Pregatire Profesionala Valcea derulează începând cu data de 01.11.2010 proiectul regional, „Creşterea gradului de ocupare a şomerilor din Regiunea Sud-Vest Oltenia printr-un program integrat de consiliere şi formare profesională în domeniul IT”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza contractului de finanţare POSDRU/102/5.1/G/75764 încheiat între INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, în calitate de Beneficiar şi Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane” – Regiunea Sus-vest Oltenia în calitate de ordonator de credite. Axa prioritară: 5 – „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie: 5.1. „Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”.

Vezi detalii