POPAM: s-a publicat spre consultare ghidul pentru finantarea grupurilor de actiune locala pentru pescuit!

AM POPAM a publicat Ghidul Solicitantului in format draft pentru Masura III.2. – Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare)- Selectarea Grupurilor de actiune locala pentru pescuit (FLAG-uri).

Ghidul Solicitantului

Formular SDL

Sursa: AM POPAM