Pregatirea profesionala si dezvoltarea carierei

Pregatirea profesionala este un proces de instruire, pe parcursul caruia participantii dobandesc cunostinte teoretice si practice necesare desfasurarii activitatii lor prezente.

Dezvoltarea profesionala este un proces mai complex decat pregatirea profesionala, avand drept obiectiv insusirea cunostintelor utile, atat in raport cu pozitia actuala, cat si cu cea viitoare.

 

Obiectivele pregatirii profesionale pot fi constituite din:

 1. perfectionarea capacitatii de rezolvare a problemelor;
 2. executarea unor lucrari specifice;
 3. rezolvarea unor sarcini noi;
 4. imbunatatirea capacitatii de comunicare;
 5. pregatirea unor schimbari.

Stabilirea cerintelor de pregatire profesionala presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

 1. precizarea obiectivelor organizatiei, pe componente structurale si pe fiecare salariat;
 2. stabilirea noilor cunostinte care sunt necesare salariatilor pentru a-si indeplini sarcinile in mod eficient;
 3. stabilirea metodelor de pregatire, a institutiilor la care se va apela si inventarierea resurselor disponibile;
 4. elaborarea programului de pregatire profesionala.

Metodele de pregatire profesionala a salariatilor sunt:

 1. pregatirea profesionala la locul de munca;
 2. participarea in grup la elaborarea de proiecte, lucrari, studii;
 3. delegarea sarcinilor;
 4. inlocuirea temporara a sefului ierarhic;
 5. rotatia posturilor;
 6. participarea in grupuri eterogene de munca;
 7. participarea ca instructor la programele de pregatire;
 8. participarea la sedinte;
 9. participarea la „comitete-junior” (care isi aleg singure subiectele de investigat si, pe baza cercetarilor, propun unele recomandari pentru conducerea firmei).

 

Sursa: https://www.rubinian.com/