ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea doreste sa achizitioneze echipamente:

  • Lot 1 – Echipamente de retea:

–   2 switch-uri de retea;

–   1 ruter de retea;

–   cablu de retea.

  • Lot 2 – Unitate hard-disk extern:

–   1 hard-disk extern

  • Lot 3 – Aparat de faltuit documente:

–   1 aparat de faltuit documente

  •  Lot 4 – Aparat de laminat:

–   1 aparat de laminat

  • Lot 5 – Aparat de indosariat:

–   1 aparat de indosariat

  • Lot 6 – Dulapuri de arhivare:

–   2 fisete pentru arhivare

pentru proiectul „COMPETENTA PRIN CALIFICARE – SANSA SI STABILITATE PE PIATA MUNCII” (POSDRU/108/2.3/G/83018), cofinantat din Fondul Social European, prin fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007 – 2013, precum si din fonduri proprii. Durata desfasurarii proiectului 24 luni incepand cu 01.09.2011.

 

Ofertantul trebuie sa depuna urmatoarele documente obligatorii:

 

 

  Documente statutare (certificatul de inregistrare obligatoriu) – copii documente “conform cu originalul”;

  Certificat constatator in original sau copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului eliberat cu maxim 20 de zile calendaristice inainte de data depunerii oferte;.

  Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent (in termen de valabilitate la data deschiderii ofertei) care sa ateste ca organizatia si-a indeplinit obligatille de plata – original sau copie legalizata. Data eliberarii certificatului de atestare fiscala trebuie sa fie anterioara datei deschiderii ofertei;

  Certificat de plata a taxelor si impozitelor locale valabil la data deschiderii ofertei si eliberat inainte de data deschiderii ofertei – original sau copie legalizata;

  Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interese in cadrul achizitiilor publice – original(se descarca aici);

  Oferta de pret pentru achizitie echipamente, in conformitate cu documentatia ofertantului.

Documentatia pentru ofertant poate fi ridicata de luni pana joi intre orele 09:00 – 17:00, iar vinerea intre orele 09:00 – 14:00 de la sediul Fundatiei Centrul de Pregatire Profesionala Valcea, strada Regina Maria nr. 7, judetul Valcea, gratuit in baza completarii solicitarii de documentatie (se descarca aici).

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.

 

Detalii pentru ofertant