ACHIZITIONARE SERVICII PROMOVARE

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea doreste sa achizitioneze servicii promovare:

Lot 3 – Servicii de publicitate la radio si TV:

  • productie spot radio cu durata 30 secunde si 180 difuzari;
  • productie clip TV 30 secunde, 90 difuzari.

pentru proiectul „COMPETENTA PRIN CALIFICARE – SANSA SI STABILITATE PE PIATA MUNCII” (POSDRU/108/2.3/G/83018), cofinantat din Fondul Social European, prin fonduri de la bugetul de stat prin POSDRU 2007 – 2013, precum si din fonduri proprii. Durata desfasurarii proiectului 24 luni incepand cu 01.09.2011

 

Ofertantul trebuie sa depuna urmatoarele documente obligatorii:

-Documente statutare (certificatul de inregistrare obligatoriu) – copii documente “conform cu originalul”;

-Certificat constatator in original sau copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului eliberat cu maxim 20 de zile calendaristice inainte de data depunerii oferte;.

-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent (in termen de valabilitate la data deschiderii ofertei) care sa ateste ca organizatia si-a indeplinit obligatille de plata – original sau copie legalizata. Data eliberarii certificatului de atestare fiscala trebuie sa fie anterioara datei deschiderii ofertei;

-Certificat de plata a taxelor si impozitelor locale valabil la data deschiderii ofertei si eliberat inainte de data deschiderii ofertei – original sau copie legalizata;

-Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interese in cadrul achizitiilor publice(se descarca aici);

-Oferta de pret pentru servicii de promovare, in conformitate cu documentatia ofertantului.

Documentatia pentru ofertant poate fi ridicata de luni pana joi intre orele 09:00 – 17:00, iar vinerea intre orele 09:00 – 14:00 de la sediul Fundatiei Centrul de Pregatire Profesionala Valcea, strada Regina Maria nr. 7, judetul Valcea, gratuit in baza completarii solicitarii de documentatie (se descarca aici).

Detalii pentru ofertant