ACHIZITIE PAPETARIE

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante: FUNDAŢIA CENTRUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ VÂLCEA, cod fiscal 18088650, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada regina Maria, nr. 7, judeţul Vâlcea, cod poştal: 240151, telefon – 0250733449/0350401680, fax – 0250732836, e-mail:cppvl@ccivl.ro.

2. Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă: achiziţii produse papetărie

3. Tipul contractului şi locul de executare: achiziţionarea de produse

Locaţie: judeţul Vâlcea, municipiul Rm. Valcea, Fundaţia Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea.

4. Clasificare CPV: 30192700-8

5. Cantitatea  totală sau domeniul: conform documentaţiei pentru ofertanţi

6. Durata contractului sau termenul pentru finalizare: de la semnarea acestuia până la 31.07.2012.

7. Condiţii de participare – conform documentaţiei pentru ofertanţi

8. Tipul procedurii: cercetare a pieţei-studiu al pieţei

9. Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut                      

10. Condiţii de obţinere a documentaţiei de atribuire: sediul Fundaţiei Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, strada Regina Maria nr. 7, judeţul Vâlcea, între orele 9:00 – 14:00, gratuit sau de pe site-ul www.cppvl.ro.

11. Termen limită pentru primirea ofertelor: 20.10.2011, ora limită 12.00

12. Condiţii de deschidere a ofertelor: Data: 20.10.2011, ora 13.00.

Locul: sediul Fundaţiei Centrul de Pregătire Profesională Vâlcea, str. Regina Maria, nr.7, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

13. Surse de finanţare: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 „Investeşte în oameni!”

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da; reprezentanţi împuterniciţi ai firmelor ofertante

 

Documentatie pentru ofertanti I Declaratie conflict interese

 

Persoana contact: Lorena Mateescu