ACHIZITIONARE SERVICII AUDIT

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea doreste sa achizitioneze servicii de audit pentru proiectul „Fii profesionist, califică-te!” (POSDRU/108/2.3/G/80040). Durata desfasurarii proiectului 24 luni incepand cu 01.08.2011

Ofertantul (orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul Auditorilor financiari activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania) trebuie sa depuna urmatoarele documente obligatorii:

–       certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR – copie legalizata;

–       carnet de membru al CAFR vizat cu mentiunea “Activ” pentru anul respectiv – copie simpla;

–       certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – original;

–       declaratie pe propria raspundere a auditorului financiar din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentului de monitorizare si competenta profesionala al CAFR;

–       declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interese in cadrul achizitiilor publice (model aici);

–       oferta de pret pentru serviciile de audit.

Documentatia pentru ofertant poate fi ridicata zilnic de la sediul Fundatiei Centrul de Pregatire Profesionala Valcea, strada Regina Maria nr. 7, judetul Valcea, intre orele 9:00 – 16:00, gratuit, sau poate fi descarcata aici.

Vezi anunt complet