ACHIZITIONARE SERVICII PROMOVARE

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea doreste sa achizitioneze servicii promovare pentru proiectul „Fii profesionist, califică-te!” (POSDRU/108/2.3/G/80040). Durata desfasurarii proiectului 24 luni incepand cu 01.08.2011

Ofertantul trebuie sa depuna urmatoarele documente obligatorii:

   –        Documente statutare – copii certificate “conform cu originalul”;

   –        Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent (in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor) care sa ateste ca organizatia si-a indeplinit obligatille de plata catre bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale de stat – original sau copie legalizata;

   – Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interese in cadrul achizitiilor publice (model aici);

   – Oferta de pret pentru servicii promovare, in conformitate cu documentatia ofertantului.

 

Documentatia pentru ofertant poate fi ridicata zilnic de la sediul Fundatiei Centrul de Pregatire Profesionala Valcea, strada Regina Maria nr. 7, judetul Valcea, intre orele 9:00 – 16:00, gratuit, sau poate fi descarcata aici.

Vezi anunt complet