ACHIZITIONARE SERVICII CATERING

 

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea doreste sa achizitioneze servicii catering pentru proiectul „COMPETENTA PRIN CALIFICARE – SANSA SI STABILITATE PE PIATA MUNCII” (POSDRU/108/2.3/G/83018). Durata desfasurarii proiectului 24 luni incepand cu 01.09.2011

Ofertantul trebuie sa depuna urmatoarele documente obligatorii:

–       Documente statutare (certificatul de inregistrare obligatoriu) – copii documente “conform cu originalul”;

–       Certificat constatator in original sau copie legalizata emis de Oficiul Registrului Comertului eliberat cu maxim 20 de zile calendaristice de data depunerii ofertei.

–       Declaratie pe propria raspundere ca nu inregistreaza datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat;

–       Declaratie de respectare a legislatiei in vigoare privind conflictul de interese in cadrul achizitiilor publice (aici);

–       Oferta de pret pentru servicii catering, in conformitate cu documentatia ofertantului.

 

Documentatia pentru ofertant poate fi ridicata zilnic de la sediul Fundatiei Centrul de Pregatire Profesionala Valcea, strada Regina Maria nr. 7, judetul Valcea, intre orele 9:00 – 14:00, gratuit in baza completarii solicitarii de documentatie care poate fi descarcata de aici.

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut

 

Vezi anunt complet