Dezvoltarea antreprenoriatului rural prin promovarea tehnologiilor de deshidratare a legumelor si fructelor – Invitatie seminar Dolj

Va invitam miercuri, 21 Septembrie 2011, ora 12:00 la seminarul  privind rezultatele proiectului care va avea loc la sediul SC Uranus SRL din Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Craiova, Jud. Dolj, care va avea ca tema proiectul:

Dezvoltarea antreprenoriatului rural prin promovarea tehnologiilor de deshidratare a legumelor si fructelor

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/52/5.2/G/40657

Obiectivul general al proiectului: cresterea capacitatii antreprenoriale a personalului de conducere si angajatilor exploatatiilor agricole, a persoanelor din mediul rural care doresc sa initieze o activitate independenta in domeniul valorificarii prin tehnologii de deshidratare a produselor agricole si a celor din flora spontana, concomitent cu sporirea adaptabilitatii acestora la mediul economic in schimbare si la provocarile globalizarii.

Detalii