ACHIZITIONARE SERVICII AUDITARE FINANCIARA

Fundatia Centrul de Pregatire Profesionala Valcea doreste sa achizitioneze servicii de audit pentru proiectul „COMPETENTA PRIN CALIFICARE – SANSE SI STABILITATE PE PIATA MUNCII” (POSDRU/108/2.3/G/83018). Durata desfasurarii proiectului 24 luni incepand cu 01.09.2011

Ofertantul (orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul Auditorilor financiari activi intocmit de Camera Auditorilor Financiari din Romania) trebuie sa depuna urmatoarele documente obligatorii:

–       Certificat de atestare a calitatii de auditor financiar eliberat de CAFR – copie legalizata;

–       Carnet de membru al CAFR vizat cu mentiunea “Activ” pentru anul respectiv – copie simpla;

–       certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice – originalsau copie legalizata, valabil la data deschiderii ofertelor;

–       declaratie pe propria raspundere a auditorului financiar din care sa rezulte ca nu a fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentului de monitorizare si competenta profesionala al CAFR – original;

–       Declaratie de respectare a legislatiei in vigoareprivindconflictul de interese in cadrulachizitiilorpublice– original (aici);

–       Oferta de pret pentru serviciile de audit.

 

Documentatia pentru ofertant poate fi ridicata zilnic de la sediul Fundatiei Centrul de Pregatire Profesionala Valcea, strada Regina Maria nr. 7, judetul Valcea, intre orele 9:00 – 14:00, gratuitgratuit in baza completarii solicitarii de documentatie care poate fi descarcata de aici.

 

Procedura aplicata: procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei conformInstructiunii nr. 26 (nr. E6946/31.08.2010) privindefectuareaachizitiilorpublicenecesareimplementariiproiectelorfinantateprin POSDRU 2007/2007-2013 – Anexa 1- privindprocedurapentruatribuireacontractelor de produse, serviciisilucrarifinantate din Fondul Social European sifonduri de al bugetul de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de beneficiarisauparteneriiacestuia, care nu suntutoritaticontractante in conformitate cu art.8 din OUG 34/2006, cu modificarilesicompletarileultarioare, sau nu indeplinesccumulativconditiileprevazute la art.9 lit.c1 din aceeasiordonanta.

Oferta de pret impreuna cu documentele solicitate vor fi depuse la sediul Fundatiei Centrul de Pregatire Profesionala Valcea (telefon 0250/733449) pana la data de 29.09.2011, orele 12:00, intr-un plic sigilat, in conformitate cu cerintele din documentatia pentru ofertant.

Detalii