Dezvoltarea antreprenoriatului rural prin promovarea tehnologiilor de deshidratare a legumelor si fructelor – Invitatie seminar Gorj

Va invitam joi, 22 Septembrie 2011, ora 12:00 la seminarul  privind rezultatele proiectului care va avea loc la sediul Camerei de Comert si Industrie Gorj  din Str. Tudor Vladimirescu, nr. 54, Targu Jiu, Jud. Gorj, care va avea ca tema proiectul:

Dezvoltarea antreprenoriatului rural prin promovarea tehnologiilor de deshidratare a legumelor si fructelor

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/52/5.2/G/40657

Obiectivul general al proiectului: cresterea capacitatii antreprenoriale a personalului de conducere si angajatilor exploatatiilor agricole, a persoanelor din mediul rural care doresc sa initieze o activitate independenta in domeniul valorificarii prin tehnologii de deshidratare a produselor agricole si a celor din flora spontana, concomitent cu sporirea adaptabilitatii acestora la mediul economic in schimbare si la provocarile globalizarii.

Detalii