POIM: Ghiduri revizuite pentru OS 6.1. – distributie energie electrica si OS 6.2. – reducerea consumului de energie, publicate spre consultare!

AM POIM a publicat pe 21 iunie 2016, spre consultare versiunile revizuite ale Ghidurilor Solicitantului aferente Axei Prioritare 6 „Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon, Obiectivul Specific 6.1 „Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), distributie” si Obiectivul Specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.
Finantarea proiectelor in cadrul Obiectivului Specific 6.1„Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa, biogaz, geotermal), distributie” vizeaza sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice, in scopul preluarii energiei produse din resurse regenerabile, avand ca beneficiari eligibili operatorii de distributie/ transport a energiei electrice. Bugetul total alocat acestor investitii este de 22.302.878,80 euro.
In cadrul Obiectivul Specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali” bugetul alocat proiectelor care vizeaza implementarea unui numar de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali este de 11.752.941 euro. Beneficiarii eligibili sunt societatile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an.
Primele versiuni le Ghidurilor Solicitantului au fost publicate in data de 01 septembrie 2015.
Impreuna cu Ghidurile revizuite au fost publicate si documentele centralizatoare ale propunerilor primite pe adresa Ministerului Fondurilor Europene pe parcursul perioadei de consultare publica, documente ce contin inclusiv mentiuni referitoare la modul in care au fost revizuite Ghidurile solicitantului amintite mai sus, precum si justificarea in cazul nepreluarii observatiilor primite.
Propunerile privind imbunatatirea Ghidurilor pot fi transmise, la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro, pana la data de 30.06.2016.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene