POR: Ghidul PI 3.1 “Eficienta energetica”, Operatiunea A “Cladiri rezidentiale” a fost modificat!

Pe 23 iunie a fost aprobata modificarea Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 “Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor”, Operatiunea A “Cladiri rezidentiale”, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
Ghidul Solicitantului a fost corelat cu modificarile aduse Ghidului solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, aprobate in luna mai 2016.
Ghid in varianta consolidata.

Sinteza modificarilor la Ghid

Pentru modificarile aprobate prin Ordin de ministru nr.919 din data de 23 iunie 2016 fata de ghidul specific aferent prioritatii de investitii 3.1, publicat in data de 15.03.2016, Agentiile de Dezvoltare Regionala vor putea solicita o clarificare suplimentara in etapa de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii.

Sursa: MDRAP