„Turismul valcean dupa integrarea europeana”

  • scopul si localizarea proiectului

Dezvoltarea in decurs de 12 luni de noi abilitati si competente pentru 165 de persoane, angajati ai hotelurilor din judetul Valcea, prin participarea la un program de formare profesionala intens si complet in vederea cresterii productivitatii la locul de munca si a calitatii serviciilor oferite de catre acestia turistilor

  • rezultatele proiectului

   1. promovarea cresterii productivitatii la locul de munca prin participarea personalului la cursuri de calificare
  

 

2. reducerea deficitului de calificare prin facilitarea la educare si formare profesionala continua in conformitate cu nevolie cursantilor
   3. un nivel mai ridicat de cunostinte al fortei de munca in sectorul turistic

 

  • rolul organizatiei si gradul de implicare

      Partener, cu implicare in

– identificarea grupului tinta

– elaborarea programelor pentru cursurile de formare profesionala in meseriile de bucatar si ospatar

– contactarea lectorilor in vederea colaborarii in cadrul cursurilor de formare profesionala

– incheierea protocoalelor de colaborare cu agentii economici pentru desfasurarea stagiilor practice

– diseminarea informatiilor cu privire organizarea cursurilor de formare profesionala

– monitorizarea activitatii lectorilor  in desfasurarea cursurilor

– organizarea examenului de absolvire, contactarea comisiei de evaluatori la sfarsitul fiecarui ciclu de formare profesionala.

  • finantatorii proiectului

Programul Phare 2004 – Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea Capitalului Uman

ANUL IMPLEMENTARII  2007