„Comert modern cu lucratori performanti”

  • scopul si localizarea proiectului

Facilitarea, pe parcursul a 12 luni, a dezvoltarii profesionale a 162 de lucratori din comertul en-detail valcean, cu precadere femei, pentru imbunatatirea competitivitatii si productivitatii la locul de munca si pentru a corespunde nevoii de competente de pe piata locala muncii.

  • rezultatele proiectului

   1. Dezvoltarea  un model inovativ de instruire  a fortei de munca, bazat pe asocierea intre furnizorii de formare profesionala parteneri in proiect si agenti economici interesati sa-si instruiasca personalul propriu in scopul  eficientizarii activitatii
  

 

2. Pregatire profesionala adecvata, corespunzatoare cerintelor postului ocupat (50 lucratori in comert cuprinsi in cursuri de calificare de nivel 1 in meseria de lucrator comercial; 112 lucratori in comert cuprinsi in cursuri de perfectionare timp de 6 luni, diferentiat in functie de competentele necesare postului ocupat (instruire teoretica si practica in: tehnologia comercializarii marfurilor, notiuni de organizarea muncii si legislatie, comunicare si informatica in comert); 112 lucratori auditati psiho-aptitudinal pentru consiliere si orientare in cariera; 1 suport de curs pentru calificare; 4 suporturi de curs pentru fiecare modul de perfectionare.
   3. Abilitati si competente profesionale sporite dobandite de lucratorii in comertul en-detail cu bunuri de consum (participantii la cursul de calificare si perfectionare dobandind astfel competente certificate, solicitate pe piata muncii); insusirea unor cunostinte, metode si procedee moderne necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu si deschiderea spre invatarea continua.

 

  • rolul organizatiei si gradul de implicare

Partener, cu implicare in

– identificarea problemei si solutiilor pentru rezolvare

– stabilirea planului de proiect, inclusiv cu materiale referitoare la programa sesiunilor de pregatire

– furnizor de formare profesionala autorizat la nivel local pentru desfasurarea activitatilor de formare profesionala propuse

– elaborarea suportului de curs si a altor materiale informative

– asigurarea resurselor umane necesare pentru desfasurarea activitatilor de consiliere si formare profesionala

– asigurarea bazei logistice pentru instruire pentru modulul „Informatica in comert” .

  • costul proiectului

45.000 euro, din care 36.000 euro fonduri publice

  • finantatorii proiectului

Programul Phare 2004 – Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea Capitalului Uman

ANUL IMPLEMENTARII 2007