“Si eu vreau! Si eu stiu! Si eu pot!”

  • scopul si localizarea proiectului

Promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati din judetul Valcea, cu accent pe masurile active de ocupare a muncii.

 

1. Cresterea cu 70% a capacitatii de insertie pe piata muncii pentru persoanele cu dizabilitati, beneficiare ale proiectului.

2. Cresterea cu 60% a gradului de informare a angajatorilor cu privire la combaterea discriminarii persoanelor cu dizabilitati si promovarea angajarii acestora.

Localizare in 3 localitati: Ramnicu Valcea, Horezu si Dragasani.

 

  • rezultatele proiectului

– 60 de persoane cu dizabilitati beneficiare ale cursurilor de informatica – operare Windows, Word, Excel, PowerPoint si Access

– 80 de persoane cu dizabilitati beneficiaza de evaluare sociala in vederea identificarii beneficiarilor de consiliere in alegerea/ schimbarea ocupatiei si orientare profesionala

– 60 de persoane cu dizabilitati beneficiare ale serviciilor de consiliere in alegerea / schimbarea ocupatiei si orientare profesionala

– 60 de persoane cu dizabilitati beneficiare ale serviciilor de evaluare a abilitatilor/ aptitudinilor profesionale

– 60 de persoane cu dizabilitati beneficiare ale serviciilor de informare privind oferta de formare profesionala de pe piata de ocupare a judetului Valcea

– 60 de persoane cu dizabilitati beneficiare de masuri individuale de sprijin: plan de actiune, elaborarea traseului profesional

– 200 de reprezentanti ai angajatorilor informati cu privire la combaterea discriminarii persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii

– 200 de reprezentanti ai angajatorilor informati cu privire la facilitatile legislative ca angajatori de persoane cu dizabilitati

– 3 emisiuni TV

– 30 articole aparute in presa scrisa in 2 cotidiane locale

  • rolul organizatiei si gradul de implicare

solicitant, responsabilitate directa in pregatirea si managementul proiectului

  • finantatorii proiectului

Guvernul Romaniei – Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Uniunea Europeana, prin Programul Phare 2006 – Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane – Masuri de incluziune sociala

Anul implementarii: 2008